Det gympas, dansas och hoppas i Viken!

ARTIKEL UR BYALUREN 2006

Aktiviteterna sprudlar i vår lilla gymnastikförening! Vi har ca 150 barn som deltar i Vigörs gymnastik-, trampolin- och dans/aerobickurser. Vigör håller på traditionerna och satsar på att finnas till på hemmaplan för Vikens barn- och ungdomar.

Föreningen har ingen elitinriktning, vilket gör att alla platsar. ”Alla är välkomna till Vigör!”, hälsar Gunilla Johansson, föreningens ordförande sedan 2001. Föreningen drivs av en styrelse som arbetar ideellt, och målet är inte att vara vinstdrivande. Detta sammantaget med de statliga och kommunala bidrag som utgår gör att Vigör kan hålla låga terminsavgifter för sina medlemmar. En timmes gymnastik kostar t ex endast 350 kr per termin (13 ggr).

Hopprep
Förutom gymnastikgrupperna och den nu i Viken välkända trampolinsporten, har Vigör också startat upp en dans/aerobicgrupp. Gruppen vänder sig till barn mellan 9-11 år, och det finns plats för fler deltagare. Ett nytt inslag i träningen är att det i kursen igår ”hopprepsträning”. Hopprep utförs i specifika serier och här tränas teknik och koordination såväl som kondition. Hopprepsträning är en växande sport i samhället och allt fler visar intresse för denna gren. Om intresse i Viken finns planerar Vigör att starta upp en separat grupp för just hopprep. ”För den som vill prova går det bra att dyka upp i dans/aerobicgruppen mellan kl. 17-18 på onsdagar i Vikenskolan”, hälsar Gunilla Johansson. Gruppen kommer att fortsätta under hela april ??? och tar gärna emot nya deltagare.

Bidrag till kompetensutveckling
Som alla mindre föreningar är Vigör helt beroende av sina duktiga ledare. Föreningen har i dag 13 entusiastiska och duktiga ledare för våra grupper. Genom Gymnastikförbundet och projekt Handslaget har Vigör sökt och fått beviljat bidrag för att kompetensutveckla våra ledare. Stora satsningar har därför kunnat göras på att vidareutveckla skaran av tränare.

Förutom våra duktiga ledares insatser kräver föreningsverksamhet även administrativ drivning. ”Styrelsen består, förutom av ordföranden Gunilla Johansson, också av Marie Åberg, vice ordförande, Martha Arnspång, kassör, Git Jensen suppleant, och såklart av mig själv”, berättar Kicki Lindblom, föreningens sekreterare.

Martha Arnspång, är också den som har längst traditioner inom Vigör. Förutom sin roll som kassör är Martha också föreningens mest trogna och erfarna ledare. Martha är välkänd och omtyckt bland många av Vikens pigga seniorer, efter åratal som ledare för seniorgymnastiken. Martha tycker dock att det är dags att ställa träningsskorna på hyllan, varför Vigör nu tackar Martha för hennes stora insatser genom åren! ”Vi hoppas också kunna finna en efterträdare som vill hjälpa oss att fortsätta med Vigörs traditionella seniorgymnastik”, säger Gunilla Johansson. ”Det vore hemskt synd att behöva lägga ner gruppen när vi har så många äldre i Viken som gärna vill röra på sig!”

Föreningens mest populära gren är alltjämt trampolinhopp. Vigör har fortfarande kölistor till grupperna, men Gunilla Johansson hälsar att det absolut är lönt att höra av sig till henne för den som vill ställa sig på kö. Finns det bara tillgång på ledare, kan det dessutom tänkas att man startar upp ytterligare en trampolingrupp inom kort. För mer info, kontakta Gunilla Johansson på tel. 042-23 69 68.

Vigör önskar slutligen alla nya såväl som gamla medlemmar välkomna till våra kurser! Kanske för att prova en utmanande lektion i hopprepsteknik…

Vikens gymnastik- och trampolinförening VIGÖR,

Marie Åberg, vice ordförande

 

Kommentarer inaktiverade.