Kallelse till föreningsstämma – obs nytt datum!

Hej!

Alla medlemmar hälsas härmed välkomna till Vigörs föreningsstämma onsdagen den 30 mars 2021 kl. 18:00 på Pilvägen 26. Anmälan via vigorviken@gmail.com.

Varmt välkommen!

Styrelsen i Vigör