Styrelse & Stadgar

Vigörs Styrelse 2023

  • Ordförande            Pernilla Derwik
  • Vice ordförande    Camilla Persson
  • Kassör                    Lis Blomqvist
  • Sekreterare            Paulina Billsten
  • Allt i allo                 David Stjernkvist
  • Ledaransvarig       Vilma Karlsson

Vigör i Viken Gymnastikförening – Föreningens stadgar

Läs mer om Vigörs stadgar här.

Stadgar Vigör mars 2021