Historia

Vigör har en lång historia som lokal Gymnastikförening i Viken. Föreningen startades år 1958 och har sedan dess haft hundratals engagerade och gymnastiserande medlemmar.

Vigörs vision är att barn ska lära känna sin kropp, utveckla sin motorik och känna glädje med sina framsteg. Alla barn ska känna tillit till sin ledare och framförallt – gymnaster och ledare ska ha roligt tillsammans.