Priser

Terminsavgifter våren 2023

* Bamsegympa och Barngympa 45 min – 550 kr

* Friskgympa 45 min – 600 kr

Medlemsavgift (årsbasis) – 100 kr