Årsmöte Vigör

Alla medlemmar hälsas härmed välkomna till årsmöte den 23 mars kl. 19:00 på Pilvägen 26. Anmälan via vigorviken@gmail.com.